Blog zakończony, dostępny jako archiwum

Blog Michała Januszewskiego to już zamknięty projekt. Rzeczą młodzieńczą było pisać o wszystkim i przejawiać nazbyt interaktywne postawy wobec świata. Dziękuję wszystkim czytelnikom i komentatorom, którzy współtworzyli ze mną to miejsce wymiany myśli, poglądów i polemik. Statystyki przedstawiają się bardzo imponująco: zarejestrowano blisko 31 tys. odwiedzin. Wszystkie archiwalne wpisy i komentarze pozostaną dostępne. Niestety liczne teksty zostały skradzione z bloga i dyskusji. Niech więc oryginały świadczą o prawdziwym autorstwie.

wtorek, 5 stycznia 2010

Wykład w Chojnicach

Szanowni Państwo,
w związku z ciepłym przyjęciem i dużą popularnością pierwszego z serii spotkań „Środowe spotkania z nauką” zapraszamy na kolejny wykład, który odbędzie się 13 stycznia 2009 roku, o godz. 18.00 w budynku Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3 w Chojnicach, pod tytułem:
Katecheza a współczesna pedagogikaObserwujemy wzrost zainteresowania religią i katechezą w szkole. Media tworzą bardzo tendencyjne obrazy rzeczywistości edukacyjnej. Niezwykle trudno o obiektywizm w sytuacji, w której nauka dostarcza niewielu danych. Wychowanie religijne jest polem zainteresowania dwóch dziedzin wiedzy. Od strony teologii – katechetyki, a od strony nauk społecznych - pedagogiki religii.
Po 1989 roku problem katechezy w badaniach społecznych jest bardzo niechętnie podejmowany. Istnieje bowiem obawa, że wyniki badań zostaną określone jako wnioski o charakterze ideologicznym.
Badania teologiczno – pastoralne w bardzo niewielkim stopniu korzystają z dorobku metodologicznego pedagogiki. Katechetyka nie dąży do konfrontacji ze współczesnymi teoriami wychowania.
Powyższe w skrócie zarysowane trudności stają się wyzwaniem prowadzącym do konieczności ustalenia relacji między pedagogiką religii a katechetyką. Dzięki temu procesowi może zaistnieć szansa podjęcia rzetelnych badań obszaru edukacji religijnej, tak aby obiektywnie odpowiadać na pytania dotyczące edukacji religijnej w Polsce.
Wykład kierowany jest do wszystkich, którzy chcą przyjrzeć się nauczaniu religii w szkole. Mamy nadzieję, że nie zabraknie katechetów i pedagogów innych specjalizacji. Po wykładzie planowana jest dyskusja.
Zapraszam serdecznie :)
 Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wykładzie, postaram się przygotować zapis audio. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz